Over Keurmerk-MVO

Alle keurmerkhouders van het Keurmerk MVO onderscheiden zich op de thema’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals deze in ISO 26000 zijn verwoord:

 • Duurzaam omgaan met energie en milieu
 • Lokale betrokkenheid
 • Stimulerende arbeidsomstandigheden
 • Duurzaam inkoopbeleid
 • Integere bedrijfsvoering
 • Veiligheid en preventie

Ook wel genoemd: People, Planet, Profit.

Hoe werkt dit in de praktijk? De MVO-keurmerkhouders hebben aangetoond zich op de genoemde thema’s in te zetten. Bijvoorbeeld door het sponseren voor een kindersportclub, het contractueel uitsluiten van kinderarbeid bij inkoop, het bieden van oefenfaciliteit voor de plaatselijke muziekvereniging of het betrekken van maatschappelijk achtergestelden in de bedrijfsvoering.

 

MVO keurmerkhouders hebben dankzij hun maatschappelijke betrokkenheid en duurzame ontwikkeling een meerwaarde voor de maatschappelijk en zakelijke omgeving. Ze hebben aangetoond maatschappelijk verantwoord zich goed in te zetten. Het certificaat is ook bedoeld als bewijsvoering voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij aanbestedingen.

 

Het keurmerk MVO is ontwikkeld door Keurmerk Nederland is samenwerking met een aantal MVO-betrokken ondernemers. Het doel van het keurmerk is het uitdragen van de meerwaarde van organisaties en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen betrokken.

 

Hoewel alle bedrijven en organisaties inkopen weten slechts weinige hoe hun leveranciers presteren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met het MVO Keurmerk is kunt u dit laten zien aan u klanten.

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming:

 • Positioneert u zich onderscheidend en bindt u uw klanten; u hebt een streepje voor.
 • Scoort u met het MVO Keurmerk in aanbestedingen en tenders;
 • U verankert maatschappelijk verantwoord ondernemen op een structurele, praktische en financieel gezonde wijze uw bedrijfsvoering;
 • U bent een volwaardige en gewaardeerde gesprekspartner voor lokale overheden;
 • Bent u door Keurmerk Nederland onafhankelijk getoetst: u voldoet aan de criteria van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals deze zijn vastgelegd in ISO-26000.

Een onafhankelijke keurmerkcommissie houdt toezicht op het keurmerk. Eind januari 2018 zal deze commissie definitief worden geïnstalleerd. Voorzitter van de commissie is Peter van Duijn.