Keurmerkeisen MVO Keurmerk

  Het MVO-Keurmerk ziet helder communiceren en transparantie als een basisbeginsel. Vandaar dat we duidelijk zijn over onze aanpak en eisen.

De keurmerkeisen voor het Keurmerk MVO zijn als volgt opgebouwd.

De eisen zijn ingedeeld in vier groepen:

  1. Algemene eisen aangaande uw organisatie
  2. Eisen op het gebied van de eerste P: People
  3. Eisen op het gebied van de tweede P: Planet
  4. Eisen op het gebied van de derde P: Profit

Naast 2 verplichte algemene eisen, zijn voor iedere andere vraag maximaal 5 punten te behalen. In totaal kunnen 100 punten worden behaald. Bij een score van meer dan 60 punten, zal het keurmerk worden toegekend. De totaalscore zal door 10 worden gedeeld (afgerond op 0,5), en worden vermeld op de website. Bijvoorbeeld: u voldoet aan de verplichte vragen, en u heeft 78 punten behaald. Dat betekent dat u het keurmerk mag gaan voeren, en dat u een 8 als MVO-cijfer heeft.