MVO KEURMERK EN AANBESTEDINGEN

 

Het Keurmerk MVO kunt u ook inzetten voor het aantonen van uw maatschappelijke activiteiten in een aanbesteding. Deze pagina geeft u hier meer informatie over. Twijfelt u, of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op, wij helpen u graag verder.

Soms wordt aan ons als Keurmerk Nederland de vraag gesteld: ‘staat het Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op gelijke hoogte met MVO-prestatieladdercertificaat?’Soms wordt aan ons als Keurmerk Nederland de vraag gesteld: ‘staat het Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op gelijke hoogte met MVO-prestatieladdercertificaat?’

Dat is een begrijpelijke vraag. Beide schema’s zijn namelijk gebaseerd op de ISO-26000-norm, en zijn daarom grotendeels gelijk wat betreft inhoud. Beiden worden jaarlijks onafhankelijk getoetst en zijn van Nederlandse origine. We kunnen op basis daarvan stellen dat ze gelijkwaardig zijn en gelijk van niveau.

Er zijn ook verschillen. Het Keurmerk MVO is geen prestatieladder; er zijn geen treden te behalen. Ook wordt er bij het Keurmerk MVO geen achterliggend systeem verwacht met procedures en dergelijke. Het Keurmerk MVO werkt – voor wie dat kent – meer als de VCA-norm: een eenduidige vragenlijst waarop positief geantwoord dient te worden. De vragen zijn transparant toetsbaar. Daarom verloopt de voorbereiding op de Keurmerktoetsing bij de deelnemende bedrijven ook vlekkeloos.

Het pakket aan Keurmerkeisen is wel zo zwaar dat niet alle bedrijven en organisaties hieraan zullen kunnen voldoen: de inhoud van ISO-26000 is namelijk zo direct mogelijk vertaald.
In tegenstelling tot de MVO prestatieladder stelt het Keurmerk MVO een bedrijfscompleet pakket aan eisen op 1 niveau betreffende de drie P’s: people, planet, profit.Hierbij wordt door het Keurmerk MVO aangehaakt op enkele andere normen en wetten eisen. Bijvoorbeeld het opstellen van een CO2-footprint. Ook een aantal essentiële eisen vanuit de arbowet zijn opgenomen. Helzelfde geldt voor transparant en integer zaken doen en voldoen aan milieuregels.

De toetsing van het Keurmerk MVO heeft de MVO-keurmerkcommissie in handen gelegd  van Keurmerk Nederland. Jaarlijks worden de MVO-keurmerkhouders op alle eisen getoetst. De toetsing kan als volgt uitpakken:1) Toekenning van het Keurmerk MVO voor de periode van 1 jaar.2) Opschorten toekenning vanwege geconstateerde tekortkomingen. De potentiële Keurmerkhouder krijgt dan een ‘herstelperiode’, waarna het Keurmerk bij voldoende bewijs alsnog toegekend kan worden.3) Afwijzing (definitief).

De Keurmerkhouders worden getoetst door de inspecteurs van Keurmerk Nederland. Dit zijn specifiek daarvoor opgeleide inspecteurs: allen hebben ze een brede werkervaring als inspecteur / auditor en hebben een MVO-gerelateerde achtergrond.

Het onafhankelijk toezicht op alle zaken rond het Keurmerk ligt bij de Keurmerkcommissie van het MVO keurmerk. Operationeel bestaan deze taken uit:- Toezicht op de MVO-Keurmerkhouders (misbruik tegengaan, klachten afhandelen, intrekken Keurmerk bij fraude enz);- Toezicht op de samenstelling/bijstelling van de Keurmerkeisen;- Toezicht op de Keurmerkinspecties en de inspectieresultaten en toekenning;De functie en werking het Keurmerk, de Keurmerkcommissie enz. ligt vanzelfsprekend vast in diverse protocollen, contracten e.d..

Keurmerk Nederland ziet het als haar taak om het Keurmerk MVO als gelijkwaardig alternatief onder de aandacht te brengen bij de inkoopbureau’s/adviesbureau’s/ tenderiniatoren.